Zemljevid Sadinja Vas

Sadinja vas, Ljubljana, Upravna Enota Ljubljana, 1261, Slovenija

Naselje in njene prve omembe segajo vse v leto 1278. Prva Slovenska omemba kraja pa je bila leta 1463 pod imenom Sadinabas. Naselje meri nekoliko več kot en kvadraten kilometer na nadmorski višini 299 metrov in šteje 411 prebivalcev.